Programma 1 - Veiligheid

Programma 1 - Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Bijzondere wetten

Het abonnement op Khonraad, welke de crisisopvang regelt, is verhoogd a.g.v. de nieuwe wet Zorg en Dwang welke per 1 januari 2020 is ingegaan.

Het betreft een structureel nadeel van € 4.000

Integraal Veiligheidsplan

Via de algemene uitkering ontvangen wij jaarlijks een vergoeding voor de opvang van asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Om het algemeen veiligheidsgevoel in- en rondom Overloon te bevorderen, zijn de straatcoaches extra ingezet worden. Bij memo van 17 juni jl. behorende bij de meicirculaire 2020 hebben wij u hiervan reeds op de hoogte gesteld.

De bijstelling is budgettair neutraal

Cameratoezicht

Bij memo van 9 juni 2020 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over het plaatsen van cameratoezicht in de openbare ruimte.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 43.927 en een structureel nadeel van € 7.570

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 1 - Veiligheid
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 97.927 11.570 11.570 11.570 11.570

Thema Brandweer en crisisbestrijding

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Gemeente Mill en Sint Hubert

De huur brandweerruimte kan worden verlaagd aangezien de werkelijke huurlasten te hoog zijn geraamd. Dit heeft te maken met BTW wetgeving.  

Het betreft een structureel voordeel van € 3.000

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 1 - Veiligheid
Thema Brandweer en crisisbestrijding -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1

Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1

Exploitatie Begroting 2020 voor 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Begroting 2020 na 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 1 - Veiligheid
Thema Brandweer en crisisbestrijding 1.780.082 -3.000 1.777.082 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 283.825 97.927 381.752 11.570 11.570 11.570 11.570
Totaal Programma 1 - Veiligheid 2.063.907 94.927 2.158.834 8.570 8.570 8.570 8.570