2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 in één oogopslag

BIO

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Exploitatie Begroting 2020 voor 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 Begroting 2020 na 2e berap Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 Mutatie(s) 2e berap 2020-2024
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bedrijfsvoering 9.144.834 -55.585 9.089.249 41.700 41.700 41.700 41.700
Thema Bestuurszaken 2.687.347 128.626 2.815.973 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem 82.974 0 82.974 0 0 0 0
Thema Burgerzaken en Verkiezingen 804.671 10.679 815.350 0 0 0 0
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning 12.719.826 83.720 12.803.546 38.700 38.700 38.700 38.700
Programma 1 - Veiligheid
Thema Brandweer en crisisbestrijding 1.780.082 -3.000 1.777.082 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 283.825 97.927 381.752 11.570 11.570 11.570 11.570
Totaal Programma 1 - Veiligheid 2.063.907 94.927 2.158.834 8.570 8.570 8.570 8.570
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering 5.194.302 52.326 5.246.628 -21.320 -21.320 -21.320 -21.320
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord.
Thema Economie en Vestigingsklimaat -494.131 20.145 -473.986 0 0 0 0
Thema Recreatie en Toerisme 293.371 -10.652 282.719 -1.492 -1.492 -1.492 -1.492
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. 1.794.727 330.039 2.124.767 -5.393 -5.393 -5.393 -5.393
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. 1.593.968 339.532 1.933.500 -6.885 -6.885 -6.885 -6.885
Programma 4 - Financiën
Thema Planning en Control -47.904.198 -1.263.098 -49.167.295 -222.420 -236.137 226.019 200.467
Thema WOZ en Belastingen -6.024.621 126.650 -5.897.971 0 0 0 0
Totaal Programma 4 - Financiën -53.928.818 -1.136.448 -55.065.266 -222.420 -236.137 226.019 200.467
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Kunst en Cultuur 1.458.038 367.245 1.825.283 0 0 0 0
Thema Onderwijs 3.349.134 -217.380 3.131.754 -9.293 -9.293 -9.293 -9.293
Thema Sport 1.561.306 131.646 1.692.952 0 0 0 0
Thema Welzijn 1.984.907 -46.862 1.938.045 1.800 1.800 1.800 1.800
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid 8.353.385 234.649 8.588.034 -7.493 -7.493 -7.493 -7.493
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel.
Thema Inkomensvoorzieningen 1.606.104 -895.000 711.104 0 0 0 0
Thema Jeugd 7.580.338 -57.383 7.522.955 7.654 7.654 0 0
Thema Participatie 5.248.637 75.726 5.324.363 0 0 0 0
Thema WMO 7.924.655 147.032 8.071.687 335.195 303.144 303.144 303.144
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. 22.359.734 -729.625 21.630.109 342.849 310.798 303.144 303.144
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie -704.873 0 -704.873 0 0 0 0
Thema Duurzaamheid en Milieu 702.189 -4.489 697.700 0 0 0 0
Thema Klimaat en Riolering -1.036.909 -4.372 -1.041.281 0 0 0 0
Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. -1.039.593 -8.861 -1.048.454 0 0 0 0
Programma 8 - VTH
Thema VTH Omgevingsrecht 2.015.941 254.939 2.270.880 0 0 0 0

Saldo na 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

De 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 sluit met een overschot van € 814.840. Gelet op de inmiddels, na de vaststelling van de Begroting 2020, opgenomen raadsbesluiten waaronder de 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020, zou dit betekenen dat het, op dit moment berekende overschot 2020, uit zal komen op € 1.482.189.

  2020 2021 2022 2023 2024
Stand na 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 -62.949        
Raad 11 juni 2020 - Resultaatbestemming 2019 Veiligheidsregio 56.890        
Raad 11 juni 2020 - Krediet inpassing OJC Mannekino in De Kleppenburg Oeffelt -3.250        
Raad 2 juli 2020 - Grondnota 200.000        
Raad 2 juli 2020 - Bestemming jaarrekeningresultaat 2019 500.000        
Raad 8 oktober 2020 - Veroordeling betaling opstalvergoeding Sportlaan 1 -23.342        
  667.349        
Begroting 2021   33.355 381.209 406.002 625.752
2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 814.840 -132.001 -86.233 -540.735 -515.183
Stand na 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
1.482.189 -98.646 294.976 -134.733 110.569