Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten

Thema Duurzaamheid en Milieu

Thema Klimaat en Riolering

Wat willen we bereiken?

Klimaatbestendig

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Riolering

Als gevolg van de verlaging van de kapitaallasten op de rioleringsprojecten wordt de storting in de voorziening riolering verhoogd.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Klimaat en Riolering
67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen 90.300 -156.450 -156.450 -156.450 -156.450

Thema Afval en Circulaire economie

Wat willen we bereiken?

Nederland Circulair in 2050

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Afvalstoffenheffing

De opbrengst afvalstoffenheffing valt € 38.000 hoger uit. Dit bedrag zal in eerst instantie worden toegevoegd aan de voorziening afval.

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie
67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen 38.000 0 0 0 0
67251010 Afvalstoffenheffing -31.500 0 0 0 0
67251020 Reiniging -6.500 0 0 0 0
Totaal Thema Afval en Circulaire economie 0 0 0 0 0

Kredieten Programma 7

Stand van zaken kredieten Programma 7

Lopende kredieten

Kredieten rioleringsplan (VGRP)

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
I010207582000000 GRP Uitvoeringsprogr.IVS2014-720758200 1.040.741 1.040.741 0
I010207584000000 GRP Uitvoeringsprogr.IVS2015-720758400 675.000 458.241 216.759
I010207586000000 *Riolering Irenestr/Dr.Peel.str. IVS2015 25.000 0 25.000
I010207590000000 Aanpassingen rioolstelsel en voorz 2017 321.800 319.865 1.935
I010207592000000 Rioleringsplan IVS2018 - 720759200 456.000 286.097 169.903
I010207594000000 Rioleringsplan IVS2019 - 720759400 2.750.000 166.622 2.583.378
I010207596000000 Herinrichting Hoogkoorplein - 720759600 4.070.000 1.280 4.068.720
Totaal 9.338.541 2.272.847 7.065.694

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 7

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad.
Thema Afval en Circulaire economie 0 0 0 0 0
Thema Duurzaamheid en Milieu 0 203.225 0 0 0
Thema Klimaat en Riolering 90.300 -156.450 -156.450 -156.450 -156.450
Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. 90.300 46.775 -156.450 -156.450 -156.450