Programma 1 - Veiligheid

Programma 1 - Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Huisdierenopvang

Het gaat hier om extra kosten voor het ophalen van dieren (zorgplicht burgemeester).

Het betreft een incidenteel nadeel van € 4.000

Kosten wet op de lijkbezorging

In kader wet op de lijkbezorging worden steeds meer crematies door gemeente verricht.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 5.000

Straatcoaches

Bij raadsmemo van 2 juli jl. hebben wij u nader geïnformeerd over de extra inzet van straatcoaches tijdens de vakantieperiode  t.w. vanaf 1 juli t/m 18 augustus als gevolg van de toenemende overlast in het Weijerpark. Inmiddels hebben wij geconstateerd dat er wederom een grote mate van overlast wordt ondervonden. Op basis hiervan hebben wij het toezicht uitgebreid vanaf 15 oktober 2019 tot 1 juli 2020.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 29.640 voor 2019 en € 81.120 voor 2020

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 1 - Veiligheid
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm.
61403010 Bijz.wett.: huisdierenopvang 4.000 0 0 0 0
61403020 Bijz.wett.: noodmaatregelen burgemeester 5.000 0 0 0 0
61404025 Pol: uitvoering integraal veiligh.plan 29.640 81.120 0 0 0
Totaal Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 38.640 81.120 0 0 0

Thema Brandweer en crisisbestrijding

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 1

Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 2e berap 2019 Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 Mutatie(s) 2e berap 2019-2023
Programma 1 - Veiligheid
Thema Brandweer en crisisbestrijding 300 300 300 300 300
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 38.640 81.120 0 0 0
Totaal Programma 1 - Veiligheid 38.940 81.420 300 300 300