Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Programma 8 - Vergunningen, toezicht en handhaving

Portefeuillehouder: P.I.M.H. Stevens

Thema Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht

Wat willen we bereiken?

De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema Implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Implementatie Omgevingswet

Wat gaan we daarvoor doen?

Kredieten - Programma 8

Kredieten VTH

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010207608000000 Rioleringsplan IVS 2021 - 720760800 3.939.000 12.377 3.926.623
I010209020000000 Digitale vergunningverlening IVS2017 10.000 9.387 613
I010209022000000 Software omgevingswet IVS2018 -720902200 15.000 0 15.000
Totaal 3.964.000 21.764 3.942.236

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 8

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 8

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Baten
Thema VTH Omgevingsrecht 0 0 0 0