Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2 - Openbare Werken

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Werk in uitvoering

Wat willen we bereiken?

De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Groenvoorziening

De nieuwe brandweerkazerne in Oeffelt moet nog landschappelijk ingepast worden. Voor deze landschappelijke inpassing was nog geen krediet beschikbaar gesteld. De totale kosten bedragen afgerond € 32.000. Daarnaast dient de kazerne ook te worden aangesloten op het riool. De kosten van de rioolaansluiting bedragen afgerond € 25.000. Van dit bedrag wordt 50% betaald door de regionale brandweer.

 

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
65601090 Groenvoorziening&speelterrein:doorbelast 560 1.120 1.120 1.120

Kredieten - Programma 2

Stand van zaken kredieten Programma 2

Lopende kredieten

Kredieten wegen

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010203084000000 Herinr. Irenestr/Dr.Peelenstr IVS2015 15.000 3.980 11.020
I010203218000000 Revitalisering op ruimte IVS19 Snejersp. 644.000 456.752 187.248
I010203220000000 Herinrichting zuidelijk deel Steenstr. 310.000 272.511 37.489
I010203224000000 Revitalisering op ruimte IVS19 Europapl. 562.000 26.784 535.216
I010203228000000 Rec. Burg. Verk.str. incl rot Koorstr. 95.000 57.648 37.352
I010203230000000 Reconstr Urlingsestr. Oeffelt IVS2020 283.000 290.181 -7.181
I010203232000000 Reconstructie wegen IVS2020 - 720323200 509.250 475.516 33.734
I010203234000000 Verstevigen wegbermen IVS2020 -720323400 707.000 501.564 205.436
I010203238000000 Verharden Hoogeind Oeffelt -720323800 30.000 6.073 23.927
I010203240000000 Revitalisering openb. ruimte Villawijk 1.468.000 8.280 1.459.720
I010203242000000 Klim.inrichting openbare ruimte IVS2021 346.500 8.882 337.618
I010203244000000 Rehabilitatie openbare ruimte IVS2021 630.000 831 629.169
I010203246000000 Reconstructie wegen IVS2021 - 720324600 509.250 200.720 308.530
I010203248000000 Verstevigen wegbermen IVS2021 -720324800 101.000 0 101.000
I010203250000000 Rec. Burg.Verk.str incl rot. Koorstr. 2.173.520 73.792 2.099.728
I010203252000000 Fietsstraat Bakelgeert IVS2021 315.000 1.079 313.921
I010203254000000 Reconstructie St.Cornelisstraat IVS2021 678.000 5.176 672.824
I010209034000000 Gronddepot Radioweg Vortum-Mullem 75.750 78.531 -2.781
Totaal 9.452.270 2.468.300 6.983.970

Kredieten openbare verlichting

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010203562000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2018 110.000 91.137 18.863
I010203564000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2019 93.500 33.500 60.000
I010203566000000 Openbare Verlichting, verv 1215 armature 315.900 291.097 24.803
I010203568000000 Openbare Verlichting IVS 2020 -720356800 78.750 3.750 75.000
I010203570000000 Openbare Verlichting IVS 2021 -720357000 78.750 0 78.750
Totaal 676.900 419.484 257.416

Kredieten verkeersveiligheid

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010204058000000 VVP IVS2018-720405800 110.000 57.877 52.123
I010204060000000 Verkeersveiligheid en milieumodel IVS'19 110.000 53.896 56.104
I010204064000000 Fietspad Stationsweg Boxmeer IVS2020 88.000 71.778 16.222
I010204066000000 Fietsvrz en verlicht. Maasstr. IVS2020 167.000 53.446 113.554
I010204068000000 VVP IVS 2020 - 720406800 50.500 500 50.000
I010204070000000 VVP IVS2021 - 720407000 75.750 0 75.750
I010204072000000 LVO - fietsstraat R. van Rijnstraat 2.988.701 8.600 2.980.101
Totaal 3.589.951 246.097 3.343.854

Kredieten recreatieve fietspaden

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010206070060000 Hondenuitlaat - RF2014 7.000 3.928 3.072

Kredieten uitvoering bomenplan

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010206201000000 Uitvoering bomenplan IVS2019 - 720620000 127.600 127.599 1
I010206208000000 Uitvoering bomenplan IVS2020 - 720620800 135.000 93.247 41.753
I010206220000000 Uitvoering bomenplan IVS2021 - 720622000 132.000 0 132.000
Totaal 394.600 220.846 173.754

Kredieten speelvoorzieningen

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010206532000000 Speelvoorzieningen IVS2020 - 720653200 50.500 29.985 20.515
I010206534000000 Speelvoorzieningen IVS2021 - 720653400 50.500 0 50.500
Totaal 101.000 29.985 71.015

Kredieten begraafplaatsen

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010209001000000 Renovatie begraafplaats Sambeek IVS2015. 727.670 850.136 -122.466

Kredieten tractie

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010201584000000 4x4 auto boombeheer IVS2019-720158400 42.287 41.480 807
I010201592000000 Tractie IVS2021 - 720159200 50.500 55.370 -4.870
Totaal 92.787 96.850 -4.063

Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken

Krediet Begroot tm 2021 Werkelijk tm 2021 Restant tm 2021
Lasten
I010209032000000 Civieltechnische kunstwerken IVS2020 25.250 11.650 13.600
I010209040000000 Civieltechnische kunstwerken IVS2021 25.250 0 25.250
I010305096000000 Levensduurverl. onderh. civielt. kunstw. 25.250 25.650 -400
Totaal 75.750 37.300 38.450

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 2

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 2

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
Thema Werk in uitvoering 560 1.120 1.120 1.120