Programma 1 - Veiligheid

Programma 1 - Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Faciliteitenbesluit Opvangcentra

Gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen ontvangen jaarlijks een bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor de gemeente Boxmeer is dit bedrag voor 2021  een bedrag van € 332.554. Dit bedrag wordt ontvangen via de algemene uitkering. Voorlopig wordt dit gehele bedrag gereserveerd voor kosten  met betrekking tot opvang. Inmiddels zijn de volgende besluiten door het college genomen welke gedekt worden uit het Faciliteitenbesluit.

1. In het kader van openbare orde en veiligheid wordt tijdelijk de inzet van beveiliging t.b.v. Plus Overloon bekostigd op de door de exploitant aangegeven momenten. Dat zijn de momenten dat de overlast van overlastgevende asielzoekers wordt ervaren als bovenmatig.
De beveiliging zal alsnog worden ingezet tot en met augustus 2021 (week 35). Kosten daarvan is € 916,03 (per week) x 20 weken is totaal ongeveer € 18.500.
2. In het kader van de ontwikkelingen omtrent de eventuele verlenging van het bestuursaccoord met het Coa en de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het dossier AZC Overloon is voorgesteld om een extern communicatie-adviseur op afroepbasis in te huren.
Kosten daarvan zijn op uurbasis € 85 excl. BTW. Bij een gemiddelde inzet van 10 uur per week en duur van de inzet tot en met augustus, dus 20 weken bedragen de kosten € 17.000. Eventuele verlenging van de inzet is mogelijk.

 

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
61405050 Opvang asielzoekers 332.554 0 0 0

Thema Brandweer en crisisbestrijding

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 1

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 1

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023 Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 332.554 0 0 0