Programma 2 - Openbare Werken

Programma 2 - Openbare Werken

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Werk in uitvoering

Wat willen we bereiken?

De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Boombeheer

De bestrijding van de Eikenprocessierups (EPR) kost per jaar € 60.500. De afgelopen jaren is steeds gekozen om de kosten van de EPR achteraf in de 2e begrotingsbijstelling op te nemen en te verantwoorden. Dit omdat onvoldoende zicht was hoe de bestrijding van de EPR zich zou ontwikkelen. Nu toch blijkt deze uitgaven structureel zijn, wordt hiervoor een budget van € 60.500 opgenomen in de 1e begrotingsbijstelling van 2020.

Bosbeheer

Op basis van het bosbeleidsplan wordt jaarlijks een werkplan voor Bos- en Natuurterreinen vastgesteld. Op basis van dit werkplan Bos- en Natuurterreinen wordt de begroting 2020 bijgesteld. Onder andere wordt in 2020 de nieuwe jaarlijkse SNL beheervergoeding voor onze bos- en natuurterreinen in (2020 tot 2025) verhoogd met € 8.955 (baten). De jaarlijkse bijdrage aan de Bosgroepen Zuid en Nederland stijgt vanaf 2020 (lasten).

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
62101090 Wegen: doorbelastingen 0
65501080 Bosbeheer: overige lasten en baten 324
65602010 Boombeheer 60.500
Totaal Lasten 60.824
Baten
65501080 Bosbeheer: overige lasten en baten 8.955

Kredieten - Programma 2

Stand van zaken kredieten Programma 2

Lopende kredieten

Kredieten wegen

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010203084000000 Herinr. Irenestr/Dr.Peelenstr IVS2015 15.000 3.980 11.020
I010203210000000 Molenstraat/Cuijkseweg Oeffelt-72032100 350.000 375.598 -25.598
I010203216000000 Reconstructie wegen IVS2019 - 720321600 676.500 657.207 19.293
I010203218000000 Revitalisering op ruimte IVS19 Snijdersp 282.000 43.860 238.140
I010203220000000 Herinrichting zuidelijk deel Steenstr. 275.000 307.538 -32.538
I010203224000000 Revitalisering op ruimte IVS19 Europapl. 180.000 0 180.000
I010203226000000 VOP Handelstraat bij Marel - 720322600 165.000 157.942 7.058
I010203228000000 Rec. Burg. Verk.str. incl rot Koorstr. 95.000 57.163 37.837
I010203230000000 Reconstr Urlingsestr. Oeffelt IVS2020 275.000 1.128 273.873
I010203232000000 Reconstructie wegen IVS2020 - 720323200 509.250 81.703 427.547
I010203234000000 Verstevigen wegbermen IVS2020 -720323400 707.000 69.211 637.789
I010203236000000 Klim.inrichting openbare ruimte IVS2020 75.000 0 75.000
Totaal 3.604.750 1.755.329 1.849.421

Kredieten openbare verlichting

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010203562000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2018 110.000 27.917 82.083
I010203564000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2019 93.500 8.500 85.000
I010203566000000 Openbare Verlichting, verv 1215 armature 315.900 291.097 24.803
I010203568000000 Openbare Verlichting IVS 2020 -720356800 78.750 0 78.750
Totaal 598.150 327.514 270.636

Kredieten verkeersveiligheid

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010204058000000 VVP IVS2018-720405800 110.000 25.631 84.369
I010204060000000 Verkeersveiligheid en milieumodel IVS'19 110.000 48.165 61.835
I010204062000000 Fietsvoorz. en verlichting Molenweg 132.000 139.986 -7.986
I010204064000000 Fietspad Stationsweg Boxmeer IVS2020 88.000 0 88.000
I010204066000000 Fietsvrz en verlicht. Maasstr. IVS2020 120.000 0 120.000
I010204068000000 VVP IVS 2020 - 720406800 50.500 0 50.500
Totaal 610.500 213.782 396.718

Kredieten recreatieve fietspaden

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010206070050000 Parkeervoorz. in de bossen - RF2014 5.000 5.000 0
I010206070060000 Hondenuitlaat - RF2014 7.000 3.928 3.072
Totaal 12.000 8.928 3.072

Kredieten uitvoering bomenplan

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010206094000000 Uitvoering bomenplan IVS2018 -720609400 125.000 125.000 0
I010206201000000 Uitvoering bomenplan IVS2019 - 720620000 127.600 35.185 92.415
I010206208000000 Uitvoering bomenplan IVS2020 - 720620800 110.000 1.000 109.000
Totaal 362.600 161.185 201.415

Kredieten speelvoorzieningen

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010206530000000 Speelvoorzieningen IVS2019 - 720653000 33.000 11.886 21.114
I010206532000000 Speelvoorzieningen IVS2020 - 720653200 50.500 0 50.500
Totaal 83.500 11.886 71.614

Kredieten begraafplaatsen

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010209001000000 Renovatie begraafplaats Sambeek IVS2015. 727.670 850.136 -122.466

Kredieten tractie

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010201582000000 4x4 auto boombeheer IVS2019-720158200 34.000 39.083 -5.083
I010201584000000 2 grote zoutstrooiers IVS2019-720158400 42.287 750 41.537
I010201586000000 Elektrische auto bouwtoezicht IVS2019 36.373 37.871 -1.498
I010201588000000 Tractie IVS2020 - 720158800 51.000 32.880 18.120
Totaal 163.660 110.584 53.076

Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken

Krediet Begroot tm 2020 Werkelijk tm 2020 Restant tm 2020
Lasten
I010209032000000 Civieltechnische kunstwerken IVS2020 25.250 0 25.250
I010305096000000 Levensduurverl. onderh. civielt. kunstw. 25.250 10.670 14.580
Totaal 50.500 10.670 39.830

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
Thema Werk in uitvoering 60.824
Baten
Thema Werk in uitvoering 8.955