Meer
Publicatiedatum: 13-05-2020

Inhoud

Programma 1 - Veiligheid

Inhoud

Programma 1 - Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

Wat willen we bereiken?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Huisdierenopvang

De stichting HoKaZo te Uden verzorgt de opvang van zwerfdieren voor de gemeente Boxmeer. Vanwege het jarenlang niet aanpassen van tarieven, ziet de stichting zich genoodzaakt om nieuwe tarieven voor te stellen, door middel van het aanbieden van een nieuw contract. Dit leidt tot een bijraming van de kosten met een bedrag van € 20.000.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
61403010 Bijz.wett.: huisdierenopvang 20.000

Thema Brandweer en crisisbestrijding

Wat willen we bereiken?

Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020

Exploitatie 0

Kredieten - Programma 1

Stand van zaken kredieten Programma 1

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2020
Lasten
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. 20.000