Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren.

Wij willen de reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken door in de begroting ruimte vrij te maken voor sparen en mogelijke rekeningoverschotten te reserveren.

Ga naar "Programma 4 - Financiën"Toelichting

G
Kwaliteit

De solvabiliteitsratio van de gemeente Boxmeer ontwikkelt zich positief van 28% ultimo 2017 naar 29% ultimo 2018. Daarmee ligt de solvabiliteitsratio licht onder het landelijke gemiddelde van 33,1%. Het bestedingsvoorstel jaarrekening 2018 zal de positie verder versterken.