Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Wij kiezen voor een thematische benadering.

Wij kiezen voor een thematische benadering.

In de praktijk blijkt dat inwoners elkaar steeds vaker weten te vinden rondom thema’s. Samen met de inwoners worden aan de hand van de inventarisaties in 2019 1 of 2 thema’s vastgesteld waarmee in de praktijk geëxperimenteerd. Experimenten waarin burgerinitiatieven en gemeentelijke activiteiten worden verbonden. Samen Leren en Samen Doen.

Ga naar "Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning"



Toelichting

G
Kwaliteit

De thematische aanpak wordt onder andere gebruikt bij het thema wateroverlast, duurzaamheid, wonen-welzijn en zorg voor ouderen, etc.