Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen.

Wij gaan de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau brengen door de verkoop van bouwgrond en door het investeringsprogramma te beheersen.

In 2019 gaan we de schuldenpositie met 6 basispunten verlagen.

Ga naar "Programma 4 - Financiën"Toelichting

Conform de meerjarenbegroting 2019-2022 zal de netto schuldquote vanaf 2022 onder de 1,0 komen. Dat wil zeggen dat de schuldenlast van de gemeente lager is dan de stand van de eigen middelen.

De netto schuldquote zoals opgenomen in de jaarrekening  2018 bedraagt 1,17.

 

G
Kwaliteit
--
Geld