Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen.

We betrekken de maatschappelijke organisaties (inclusief georganiseerde vrijwilligers) bij het voorkomen van schulden (preventie) en richten ons op vroegsignalering van (geld)problemen.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"Toelichting

G
Kwaliteit

Nauwe samenwerking met ketenpartners komt de dienstverlening aan burgers ten goede. Een solide vangnet zorgt er voor dat inwoners met problemen eerder in beeld zijn en worden geholpen.