Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten...

Voorkomen van voortijdig schoolverlaten...

en bevorderen dat jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te halen een duurzame werkplek, passende dagbesteding of een traject volgen naar werk of zorg.

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"Toelichting

G
Kwaliteit

Zoveel mogelijk jongeren ronden  hun opleiding af en beschikken zo over voldoende kwalificaties voor de arbeidsmarkt. Het aantal voortijdige schoolverlaters ligt in de regio Brabant Noordoost op 1,4%, een van de laagste percentages van het land.