Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk

Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"Toelichting

G
Kwaliteit

Om onderwijsachterstanden te voorkomen en verminderen, is het beleid op voor- en vroegschoolse educatie (vve) in samenspraak met de partners van kinderopvang, primair onderwijs en GGD opnieuw vormgegeven.

Op het gebied van onderwijshuisvesting faciliteert het college bij de vorming van het integraal kindcentrum in Overloon en de gymzalen van Metameer Boxmeer.