Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan de koersnota maatschappelijke opvang.

Uitvoering geven aan de koersnota maatschappelijke opvang.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"Toelichting

G
Kwaliteit

In samenwerking met de regiogemeenten Brabant Noordoost-oost uitvoering geven aan de koersnota maatschappelijke opvang. De gemeente Oss is hiervoor centrumgemeente.