Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces.

Uitstroom d.m.v. re-integratie oftewel een persoon weer laten functioneren met inzet van maatregelen zodat hij weer kan terugkeren in het arbeidsproces.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"Toelichting

G
Kwaliteit

Door inzet van re-integratieproducten de uitstroom van uitkeringsgerechtigden bevorderen.