Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van het burgerinitiatief “Ons Thuus”, burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd.

Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van het burgerinitiatief “Ons Thuus”, burgerinitiatieven worden gestimuleerd en daar waar nodig gefaciliteerd.

In samenspraak met bevolking vinden van oplossingen voor de effecten van ontgroening en vergrijzing (uitwerking demografische agenda).

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"Toelichting

G
Kwaliteit