Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk

Samenwerking waterketen en klimaat in de regio/Land van Cuijk

Ga naar "Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie"Toelichting

G
Kwaliteit

De in de samenwerking genoemde doelstelling op het gebied van kwaliteit, kosten  en kwetsbaarheid  wordt gehaald. Wij stellen ons VGRP gezamenlijk op, hebben nagenoeg  dezelfde beheerpakketten en telemetrie voor gemaal besturing.  Kosten zijn gereduceerd door gezamenlijk aan te besteden en de levensduur van riolen te verlengen door het toepassen van reparatietechnieken en de toegepaste technieken te evalueren op geschiktheid. Kwetsbaarheid wordt verminderd door de inzichten en ervaring met innovaties te delen.