Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg.

Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg.

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"Toelichting

O
Kwaliteit

De Molenweg is opgenomen in het IVS 2019.

De Maasstraat wordt afgewogen in de Kadernota 2019.

Op basis van de 320 reacties van het Burgerpanel op de enquête verkeersveiligheid staat de 'Burgemeester Verkuijlstraat/Koorstraat  omgeving Hoogkoor' op een gedeelde eerste plaats als meest genoemde onveilige verkeerslocatie. In 2018 heeft de gemeente het perceel Burg. Verkuijlstraat 60 verworven. Bezien wordt of het plan voor de reconstructie van de Burg. Verkuijlstraat (aanleg vrij liggende fietspaden en rotonde Koorstraat) opnieuw kan worden opgepakt.