Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Krediet verstevigen bermen IVS2018

Krediet verstevigen bermen IVS2018

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"Toelichting

G
Kwaliteit

 Werkzaamheden zijn uitgevoerd en opgeleverd: Grasbetonstenen langs Heiveldsestraat tussen Graafsedijk en Spoor en Voordtstraat.

R
Geld

De overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat de funderingslaag slechter was dan verwacht. Daarnaast is tijdens de werkzaamheden meer afval vrijgekomen, wat heeft geleid tot extra transport- en stortkosten.