Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2019

Krediet verkeersveiligheidsplan IVS2019

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"Toelichting

G
Kwaliteit

De keuze is gemaakt om aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen rondom het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) en mee te liften met de totstandkoming van het op het SPV gebaseerde nieuwe Brabants Verkeersveiligheidsplan. De raad is hierover met een memo geïnformeerd.  In dit memo is ook ingegaan op de verkeersveiligheidsenquêtes die de gemeente onder het burgerpanel en de middelbare scholieren heeft gehouden.

Verkeersmodel en milieumodel worden geactualiseerd. Hiervoor worden in het voorjaar verkeerstellingen uitgevoerd.

G
Geld

Budget is taakstellend.