Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017

Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"Toelichting

Toegangsregels: Nu er duidelijkheid is over de invulling van de APV en de besluitvorming van de raad betreffende het wel toestaan om honden los te laten in het buitengebied, kunnen de borden worden gemaakt en per bosgebied gefaseerd worden geplaatst.  De historische hekken in de Maasheggen worden eveneens gefaseerd geplaatst dit jaar. Het plaatsen van de picknicksets geschiedt dit voorjaar.

Uitleefontwikkeling in de bossen: Na overleg met de dorpsraad Overloon en het amoveren van de uitkijktoren is dit onderdeel geparkeerd, met een aantal ondernemers zijn we bezig om hier een nieuwe invulling aan te geven, medio dit jaar. In overleg met de ATB vereniging en de WBE Boxmeer worden enkele aanpassingen verricht medio dit jaar. Wandelontdekkingstochten zijn gereed, ondernemers pakken dit op en hebben met de stichting Landschapsbeheer tevens een arrangement gemaakt.

G
Kwaliteit
G
Geld