Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018

Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"Toelichting

Natuurinclusieve landbouw: "start nu in het UNESCO proces."  In het projectenboek van het Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei is bij project 4.2 Natuurinclusieve landbouw opgenomen. Deze duurzame en biologische landbouw komt snel op; kringlooplandbouw. In het Maasheggengebied liggen kansen voor natuurinclusief en multifunctioneel boeren. Door natuurbeheer mee te nemen in de bedrijfsvoering ontstaan verdienmogelijkheden. We zijn op zoek naar de mogelijkheden om dit in de Noordelijke Maasvallei te laten landen. In 2019 wordt hiermee gestart.

Ommetjes: "Start nu in het UNESCO proces." Analysering is in voorbereiding.

Unesco intern.Hedge laying: "start nu in het UNESCO proces." Sinds het verkrijgen van de UNESCO status maken de Maasheggen onderdeel uit van een internationaal netwerk van biosfeergebieden. Naast het uitwisselen van kennis is het vermarkten van de Maasheggen van belang. Samenwerking met de Engelse organisatie kan over en weer bijzondere toeristen aantrekken. De gemeente wil een basis leggen voor uitwisseling tussen de Engelse en Nederlandse organisatie en mogelijk andere organisaties. Dit wordt medio 2019 opgepakt.

Gebiedsmarketing: "start nu in het UNESCO proces." Samen met de gemeente Cuijk en in samenspraak met de programmamanagers is er opdracht gegeven aan bureau Lagroup om toegangspoorten in kaart te brengen omdat het voor potentiële bezoekers onduidelijk is waar het gebied zich precies bevindt, waar de grenzen liggen, waar de entrees zijn en wat er allemaal te zien en te doen is. In mei/ juni 2019 is dit proces gereed.

Prijsvraag streekproducten: "start nu in het UNESCO proces." Eén van de mogelijke verdienmodellen voor het gebied betreft het verkopen van streekproducten. Met de prijsvraag ontstaat de mogelijkheid om meer streekproducten te laten fabriceren en aan te bieden aan de consumenten. Dit traject is gestart.

Uitbouw NK Maasheggenvlechten: "start nu in het UNESCO proces". Op de 2e zondag in maart is er altijd het NK Maasheggenvlechten. De zaterdag en de vrijdag ervoor zijn onbenut. Samen met Stichting Landschapsbeheer Boxmeer, Stichting Heg en Landschap, het RBT LvC en de gemeente Boxmeer worden initiatieven ondernomen om deze twee dagen te benutten. Voor 2018 was het tekort dag en voor 2019 is de officiële viering verschoven naar 7 maart. Wordt direct na het NK wederom opgepakt.

G
Kwaliteit
G
Geld