Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Krediet uitvoering bomenplan IVS2017

Krediet uitvoering bomenplan IVS2017

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"Toelichting

R
Kwaliteit

Is nog budget beschikbaar. Wordt o.a. ingezet worden voor het vervangen van de bomen in de Museumlaan te Overloon. Planvorming hiervoor loopt maar is gezien de beperkte boven en ondergrondse ruimte een technisch lastige opgave. Met name de aanwezige  kabels- en leidingen in de strook waar de bomen nu ook al staan maakt het erg moeilijk en daarmee ook (financieel)risicovol.

R
Geld

Zoals het er nu uitziet zijn de beschikbare middelen niet voldoende. Momenteel wordt een alternatief plan uitgewerkt waarbij ook maatregelen vanuit riool- en wegbeheer worden meegenomen.