Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Krediet renovatie begraafplaats Sambeek

Krediet renovatie begraafplaats Sambeek

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"Toelichting

G
Kwaliteit

Werkzaamheden zijn zo goed als afgerond, begraafplaats is weer normaal vanaf de Torenstraat toegankelijk.

Enkele aanvullende werkzaamheden dienen nog gerealiseerd te worden.

R
Geld

De reden van de overschrijding is dat de kosten voorlopig inclusief btw zijn geboekt, terwijl in de raming het uitgangspunt is gehanteerd dat de btw van de kosten 100% compensabel zijn. Er dient nog nader te worden bepaald in welke mate de btw compensabel is.

Bij het beschikbaar stellen van de middelen voor de renovatie van de algemene begraafplaats te Sambeek door de gemeenteraad d.d. 19 mei 2016 is er vanuit gegaan dat de bestaande urnen uit de urnenmuur in de loop van de tijd verplaatst mochten en konden  worden. Hierbij zouden geen nieuwe urnen in de urnenmuur meer bijgeplaatst worden en de bestaande  grafakten niet verlengd worden.

De urnennissen in de bestaande urnenmuur zijn onder oude beheersverordeningen uitgegeven als eigen urnennissen. Kenmerk van een eigen urnennis is dat er de verplichting is van verlenging van grafrechten op dezelfde locatie. De gemeente heeft in principe dan ook geen zeggenschap over deze urnennissen. Dit houdt onder ander in dat verplaatsing alleen plaats kan vinden met instemming van alle rechthebbenden.

Onlangs zijn er verzoeken tot verlenging van gebruik in de bestaande urnenmuren ontvangen. In een gesprek met een  nabestaande is  aangegeven dat ze niet willen verplaatsen naar de nieuwe urnenmuur.

De extra kosten van voor het aanpassen van de urnenmuur bedraagt € 32.670.