Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Krediet nieuwbouw brandweerkazerne Oeffelt

Krediet nieuwbouw brandweerkazerne Oeffelt

Ga naar "Programma 1 - Veiligheid"Toelichting

De beoogde ruimtelijke invulling van de brandweerkazerne Oeffelt is in de raad van februari 2019 vastgesteld. De regionale Brandweer zal optreden als bouwheer en de verdere uitwerking en realisatie van de bouw voorbereiden en begeleiden. Dit betekent dat dit krediet komt te vervallen.

G
Kwaliteit
G
Geld