Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Krediet I-DOP Beugen

Krediet I-DOP Beugen

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"Toelichting

Alle subsidiebedragen zijn uitbetaald. Over de verrekening van de advies en accountantskosten bestaat nog verschil van mening.

G
Kwaliteit
O
Geld