Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60

Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60

Ga naar "Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning"Toelichting

G
Kwaliteit

Het pand is aangekocht. Ad Hoc verzorgt het tijdelijk beheer tot aan de sloop. Onderzoeken ten aanzien van flora/fauna lopen tot medio september 2019.  Afhankelijk van het resultaat kan daarna worden begonnen met de sloop van het gebouw.

 

G
Geld

De verkregen middelen lijken toereikend te zijn tot aan de sloop in het najaar van 2019. Voor het slopen van het gebouw zal aanvullend budget nodig zijn.   De hoeveelheid asbest is hierbij bepalend voor de hoogte van het budget.