Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond.

Instemmen met de Grondnota en de daarin voorgestelde maatregelen tot stimulering van de verkoop van bouwgrond.

Ga naar "Programma 4 - Financiën"Toelichting

G
Kwaliteit

De grondnota 2019 is in de raadsvergadering van 16 mei 2019 vastgesteld.