Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

In 2019 Social Return intensief inzetten als arbeidsmarktinstrument zodat opdrachtnemers worden gestimuleerd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.