Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

In 2019 kent de huidige uitvoering van het Regiotaxivervoer een heroverwegingsmoment.

In 2019 kent de huidige uitvoering van het Regiotaxivervoer een heroverwegingsmoment.

Op basis van de ervaringen zal eventueel een afweging worden gemaakt voor het maken van nieuwe afspraken rondom doelgroepenvervoer.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"Toelichting

G
Kwaliteit

Vanaf 1 januari 2019 is op basis van een aanbestedingsprocedure voor de regiotaxi een nieuwe vervoerder gecontracteerd. Dit contract eindigt op 31 december 2021. Het is mogelijk om het contract te verlengen tot 31 december 2022 of 31 december 2023.