Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

In 2019 hebben we door ervaringen in pilots meer kennis van mogelijke combinaties van (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie-trajecten gericht op (beschut) werk.