Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

In 2019 hebben we de overeenkomsten met zorgaanbieders voor HV getoetst aan de AMvB (reële kostprijs Wmo-diensten) en zo nodig hiervoor passende contractafspraken gemaakt.