Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie.

Het optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de nieuwe Wmo op basis van de visie waarbij de ondersteuning gericht is op zelfredzaamheid en participatie.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"Toelichting

G
Kwaliteit
Hiervoor zal in de loop van 2019 een nieuw Wmo-beleidsplan worden gepresenteerd waarbij op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren en de te verwachten nieuwe ontwikkelingen, nog beter worden ingespeeld op de vraag van de kwetsbare burger.