Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Goed georganiseerd leerlingenvervoer

Goed georganiseerd leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Ga naar "Programma 5- Leefbaarheid"Toelichting

G
Kwaliteit

Er is in 2019, t.o.v. 2018, een toename te zien in het aantal aanvragen leerlingenvervoer. Naar verwachting zullen de kosten hoger zijn dan vorig jaar, vooralsnog wordt ingeschat dat het begroot budget toereikend genoeg is om deze kosten op te vangen.