Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Energieneutraal in 2045

Energieneutraal in 2045

Ga naar "Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie"Toelichting

G
Kwaliteit

Eind januari 2019 is een eerste werksessie met de raad geweest over de uitgevoerde energieverkenning en de voorgestelde energiemix. Ook is eind 2018 het proces van de regionale energiestrategie Noordoost Brabant (RES NOB) opgestart. In mei 2019 lag de startnotitie voor de RES NOB ter vaststelling bij de Raad.