Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Deltaprogramma Maas

Deltaprogramma Maas

In het najaar van 2018 wordt de VBV (Voorlopige Bestuurlijke Voorkeur 2050) op Maasniveau bekend. Planning is dat eind 2018 er bestuurlijke consultatie plaatsvind van de gemeenteraad. In het eerste kwartaal 2019 wordt de VBV (Maasniveau) verankerd in de Rijksstructuurvisie. Niet uitgesloten is dat deze planning op rijksniveau vertraging oploopt.

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"Toelichting

O
Kwaliteit

Het Deltaprogramma loopt vertraging op. Naar verwachting is er voor de zomer van 2019 sprake van een definitief concept.