Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital en Mooi Maasland, Euregio en Interreg

Deelname Ruimte in diverse projecten Land van Cuijk, Regio Noord-Oost Brabant, Agrifood Capital en Mooi Maasland, Euregio en Interreg

Boxmeer vind de samenwerking in regionale verbanden van belang. Wel is het belangrijk om de opgaven op het juiste schaalniveau uit te werken. Boxmeer wil samen met de buurgemeenten kijken in hoeverre de functionele regio (daily urban system) andere accenten met zich brengt voor de samenwerkingsstructuur.

Ga naar "Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling"Toelichting

G
Kwaliteit