Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging.

De gemeente faciliteert kwetsbare burgers door het bieden van een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke verzorging.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"Toelichting

G
Kwaliteit
In 2019 zal de eigen bijdrage voor deze voorziening in veel situaties veel lager uitvallen in verband met de (landelijke) introductie van het zogenaamde abonnementstarief in de Wmo.