Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning voor 2018 en 2019 vastgesteld.

De Centrumgemeente heeft in afstemming met de regiogemeenten een inkoopplan voor Wmo-ondersteuning voor 2018 en 2019 vastgesteld.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"Toelichting

G
Kwaliteit
In de loop van 2019 zal een nieuwe Centrumregeling (met centrumgemeente Oss) worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit om de regionale samenwerking op het gebied van Wmo-inkoop vanaf 2020 verder voort te zetten en te ontwikkelen.