Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus.

Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus.

Ga naar "Programma 2 - Openbare Werken"Toelichting

G
Kwaliteit

De inzet vanuit wijk- en dorpsraden en verenigingen om werkzaamheden in de openbare ruimte op zich te nemen is stabiel.