Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Terug

Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname.

Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname.

Ga naar "Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid"Toelichting

G
Kwaliteit

Na de pilotfase in 2018 wordt het WijkLeerbedrijf in 2019 voortgezet. Het WijkLeerbedrijf laat uitkeringsgerechtigden participeren in de samenleving en leidt hen naar arbeid of een vervolgopleiding.