Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Portefeuillehouders: B.A.M. de Bruin - van Vught en M.W.G. Verstraaten

Thema Duurzaamheid en Milieu

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie 0 0 0 0

Thema Klimaat en Riolering

Wat willen we bereiken?

Klimaatbestendig

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Groenonderhoud (riolering)

Het vierjarig contract met IBN voor groenonderhoud in de gemeente Boxmeer is per 31-12-2018 afgelopen. Het betreft onder andere het maaien van gazons, snoeien van hagen, onderhoud van graskanten, beplanting en boomspiegels. Deze diensten worden reeds vele jaren naar volle tevredenheid uitgevoerd door IBN het werkvoorzieningsschap van de gemeente. Aan het taakveld  Riolering wordt €10.000 meer kosten toegerekend.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
67221064 Riolering: beheer infiltratievoorziening 10.000 10.000 10.000 10.000
Baten
67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Thema Afval en Circulaire economie

Wat willen we bereiken?

Nederland Circulair in 2050

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Groenonderhoud (zwerfvuil)

Het vierjarig contract met IBN voor groenonderhoud in de gemeente Boxmeer is per 31-12-2018 afgelopen. Het betreft onder andere het maaien van gazons, snoeien van hagen, onderhoud van graskanten, beplanting en boomspiegels. Deze diensten worden reeds vele jaren naar volle tevredenheid uitgevoerd door IBN het werkvoorzieningsschap van de gemeente. Aan het taakveld Afval wordt €56.550 minder aan kosten toegerekend.

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
67211025 Zwerfvuil: papierprikken en vuilstortr. -56.550 -56.550 -56.550 -56.550
67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen 56.550 56.550 56.550 56.550
Totaal Lasten 0 0 0 0

Kredieten

Stand van zaken kredieten Programma 7

Lopende kredieten

Kredieten rioleringsplan (VGRP)

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 5.022.800 1.324.176 3.698.624

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 7

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
67211025 Zwerfvuil: papierprikken en vuilstortr. -56.550 -56.550 -56.550 -56.550
67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen 56.550 56.550 56.550 56.550
67221064 Riolering: beheer infiltratievoorziening 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal Lasten 10.000 10.000 10.000 10.000
Baten
67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000