Meer
Publicatiedatum: 17-05-2019

Inhoud

Programma 1 - Veiligheid

Inhoud

Programma 1 - Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

Wat willen we bereiken?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Convenant Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

De Veiligheidshuizen Maas en Leijgraaf (RVML) en ’s-Hertogenbosch e.o. zijn per 1 januari 2019 volledig gefuseerd. Hierover bent u al geïnformeerd middels de raadsstukken en de daarbij behorende bijlagen m.b.t. zienswijze begroting 2019 en jaarstukken 2017 van het RVML (behandeld in raadsvergadering van 5 juli 2018) en de memo van 23 oktober 2018. De hiervoor extra benodigde middelen bedragen € 9.900 (Programma 1 €2.200 en Programma 6 €7.700).

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
61404025 Pol: uitvoering integraal veiligh.plan 2.200 2.200 2.200 2.200

Thema Brandweer en crisisbestrijding

Wat willen we bereiken?

Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente.

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie 0 0 0 0

Kredieten

Stand van zaken kredieten Programma 1

Krediet nieuwbouw brandweerkazerne Oeffelt

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 50.000 3.218 46.782

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 1

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
61404025 Pol: uitvoering integraal veiligh.plan 2.200 2.200 2.200 2.200