Programma 1 - Veiligheid

Programma 1 - Veiligheid

Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest

Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Convenant Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

De Veiligheidshuizen Maas en Leijgraaf (RVML) en ’s-Hertogenbosch e.o. zijn per 1 januari 2019 volledig gefuseerd. Hierover bent u al geïnformeerd middels de raadsstukken en de daarbij behorende bijlagen m.b.t. zienswijze begroting 2019 en jaarstukken 2017 van het RVML (behandeld in raadsvergadering van 5 juli 2018) en de memo van 23 oktober 2018. De hiervoor extra benodigde middelen bedragen € 9.900 (Programma 1 €2.200 en Programma 6 €7.700).

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
61404025 Pol: uitvoering integraal veiligh.plan 2.200 2.200 2.200 2.200

Thema Brandweer en crisisbestrijding

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie 0 0 0 0

Kredieten

Krediet nieuwbouw brandweerkazerne Oeffelt

Krediet Begroot tm 2019 Werkelijk tm 2019 Restant tm 2019
Lasten 50.000 3.218 46.782

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 1

Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019

Exploitatie Mutatie(s) 1e berap 2019 Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 Mutatie(s) 1e berap 2019-2022
Lasten
61404025 Pol: uitvoering integraal veiligh.plan 2.200 2.200 2.200 2.200