Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanwezige risico's

Bij de algemene begrotingsbijstelling worden de risico’s geïnventariseerd, hieronder volgt een toelichting.

kaart nr.

Risicocategorie

Stand van zaken risico's

Top 10 risico's

 

Toegenomen

Afgenomen

Onveranderd

1

Financiële gevolgen Decentralisaties in het Sociale Domein

 

 

X

Gelet op de stijgende kosten van de Jeugdzorg wordt er in de 1e algemene begrotingsbijstelling een extra bedrag geraamd.

2

Klimaatadaptatie

            

 

X

3

Informatievoorziening

 

 

X

4

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

 

 

X

5

Personeel

 

 

X

6

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

 

 

X

7

Contractenbeheer

 

 

X

8

Treasury

 

  

X

9

Grondvoorraad

 

 

Het risico m.b.t de Grondvoorraad is afgenomen de berekening is geactualiseerd aan de hand van de grondnota. Uitgangspunt is de IFLO-norm is 10 % van de boekwaarde per 1-1-2019

10

Juridische claims

 

 

X

Overige risico’s hierbij worden alleen die risico’s gemeld die toe- of afgenomen zijn

Toegenomen

Afgenomen

Onveranderd

16

Projectontwikkeling Steenstraat Noord

 

X

 

Het risico m.b.t. de projectontwikkeling Steenstraat Noord is afgenomen in verband met de verkoop van 2 commerciële ruimten van de 4.

Nieuwe risico's

De inventarisatie heeft geen nieuwe risico’s opgeleverd.